Privacybeleid

Laatste wijziging: 07-07-2022

Welke gegevens verzamelen we?

Accountgegevens van cursisten, beheerders en instructeurs

Bij het aanmaken van een account of activeren van licentie door de gebruiker zelf, de organisatie van de gebruiker, of door een beheerder van Tyyp worden volgende persoonlijke gegevens bijgehouden:

 • Voornaam en naam
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam

Om veiligheidsredenen wordt bij elke login het IP-adres bijgehouden.

Organisatie gegevens

Bij het aanmaken van een organisatie worden volgende gegevens bijgehouden:

 • Organisatie:
  • Naam
  • BTW-nummer
  • Adres
  • Facturatie e-mailadres
 • Accountgegevens van de organisatie beheerder:
  • Voornaam en naam
  • E-mailadres

Deze gegevens en andere organisatie-instellingen kunnen op elk moment door een beheerder van de organisatie aangepast worden. Deze organisatie-instellingen zijn o.a.:

 • Account permissies van leerlingen in de organisatie
 • Cursusinstellingen voor leerlingen in de organisatie
 • De standaard taalinstelling voor gebruikers in de organisatie
 • De standaard cursus voor gebruikers in de organisatie

Cursus activiteit en voortgang

Bij het gebruiken van de cursus worden volgende gegevens bijgehouden:

 • Geaggregeerde gegevens per gemaakte oefening, zoals: tekens per minuut, ratio correct/fout getypt, behaalde score, behaalde sterren
 • De getypte tekens per gemaakte oefening

Facturatie gegevens

Bij het bestellen van licenties of andere producten worden volgende gegevens bijgehouden:

 • Voornaam en naam
 • E-mailadres
 • Naam organisatie
 • BTW-nummer
 • Adres
 • PO-nummer

Oefeningen editor

Bij het aanmaken van oefeningen door organisatie beheerders of instructeurs worden volgende gegevens bijgehouden:

 • Titel
 • Type oefening
 • Tekst oefening
 • Criteria voor voltooiing
 • Instellingen in verband met toegang voor leerlingen

Cookies & LocalStorage

Wanneer bezoekers de website voor het eerst openen wordt een venster getoond met informatie over het gebruik van cookies op deze website. Bezoekers kunnen dit venster gebruiken om alle cookies te accepteren, of bepaalde categorieën van cookies te weigeren.

Bezoekers kunnen hun instellingen in verband met cookies op elk moment wijzigen door middel van de cookie knop die steeds rechts onderaan het scherm staat.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies die vereist zijn voor de goede werking van de website. Daarom kunnen ze niet uitgeschakeld worden.

We gebruiken LocalStorage, een technisch alternatief voor cookies, om bepaalde instellingen tijdelijk bij te houden in de browser van een gebruiker.

Door te werken met LocalStorage zorgen we ervoor dat de gebruiker niet op elke pagina de instellingen opnieuw moet ingeven. De LocalStorage instellingen worden nooit gebruikt om gebruikers online te volgen of om informatie te verzamelen voor commerciële doeleinden.

Volgende gegevens worden bijgehouden in LocalStorage:

 • De taal van de gebruiker
 • Instellingen in functie van toegankelijkheid
 • Het aantal producten in het winkelwagentje
 • Geluidsinstellingen van oefeningen en games
 • Voor niet ingelogde gebruikers: de voortgang en activiteit in de cursus
 • Voor ingelogde gebruikers: authenticatie-tokens voor toegang tot hun account
 • De toetsenbordinstelling van de gebruiker
 • De actieve cursus van de gebruiker

Analytische cookies

We maken gebruik van Google Analytics om ons webverkeer te analyseren. Google Analytics gebruikt tracking cookies om de acties van website bezoekers op te volgen.

We gebruiken deze data enkel in geaggregeerd formaat, specifieke bezoekers kunnen hiermee niet geïdentificeerd worden.

Marketing cookies

We maken gebruik van de Meta Pixel om Meta te informeren over de pagina's die je bezoekt en de conversies die je voltooit.

Dit helpt ons om je advertenties te personaliseren op Meta platformen zoals Facebook en Instagram.

Om te leren hoe Meta je gegevens bewaart en gebruikt, gelieve de Meta Privacy Policy te raadplegen.

Waarvoor gebruiken we de gegevens?

Algemeen

Alle gegevens worden enkel gebruikt voor de interne werking van het Tyyp-platform zelf. De enige uitzondering hierop zijn de geaggregeerde gegevens die verzameld worden via Google Analytics.

Toegang tot gegevens

Persoonlijke gegevens worden nooit openbaar geplaatst. Gebruikers hebben steeds toegang tot hun eigen gegevens via hun account overzicht, en kunnen op elk moment correcties aanbrengen.

Organisatie beheerders en instructeurs hebben toegang tot persoonlijke gegevens van de gebruikers binnen hun organisatie. Zij dienen op een verantwoordelijke manier met deze gegevens om te gaan.

De beheerders van Tyyp hebben toegang tot alle gegevens. Zij behandelen alle persoonlijke gegevens met de nodige aandacht voor privacy.

Communicatie

We verzenden enkel transactionele e-mails naar gebruikers, zoals bijvoorbeeld de accountgegevens na registratie.

We verzenden nooit commerciële e-mails naar leerlingen van een organisatie.

Beheerders van een organisatie kunnen er bij inschrijving voor kiezen om op de hoogte gehouden te worden van nieuws over Tyyp. Deze instelling kan op elk moment gewijzigd worden in hun account.

Hoe beschermen we persoonlijke gegevens?

Elke medewerker van Tyyp behandelt persoonlijke gegevens met de nodige aandacht voor privacy. We geven nooit gegevens door aan derden. Bij elke aanvraag om persoonlijke gegevens zal de identiteit van de aanvrager voldoende gecontroleerd worden.

Alle gegevens worden bewaard in een beveiligd datacenter in de EU. We erkennen dat geen enkele overdracht van gegevens via het internet 100% veilig is, maar doen redelijke inspanningen om gegevens te beveiligen.

Hoe lang houden we persoonlijke gegevens bij?

Account gegevens

Accounts die niet meer actief zijn worden automatisch verwijderd. Inactieve accounts zijn accounts zonder actieve licentie, waarop de gebruiker meer dan 365 dagen lang geen enkele keer ingelogd is.

Een gebruiker kan ook op elk moment zijn eigen account verwijderen via het account overzicht, behalve wanneer de gebruiker in een organisatie zit die dit niet toelaat. In dat geval is de beheerder van de organisatie verantwoordelijk voor het wissen van de account.

Bij het verwijderen van een account blijven de gegevens nog 14 dagen op de server, zodat het per ongeluk wissen nog ongedaan gemaakt kan worden. Na deze termijn zullen de persoonlijke gegevens onherroepelijk geanonimiseerd worden. Op dat moment kan het account op geen enkele manier meer gelinkt worden met een persoon. De anonieme gegevens kunnen wel nog gebruikt worden voor statistische doeleinden, of om de dienstverlening te verbeteren.

IP-adres

Om veiligheidsredenen houden we bij elke login het IP-adres bij. Deze gegevens worden na één week gewist.

Organisatie gegevens

Organisaties worden enkel verwijderd op aanvraag van de beheerder. Bij het verwijderen van een organisatie zullen alle gebruikers van die organisatie verwijderd worden. Na 14 dagen zullen deze de persoonlijke gegevens van deze gebruikers geanonimiseerd worden. Op dat moment kunnen de accounts op geen enkele manier meer gelinkt worden met een persoon.

Facturatie gegevens

Om wettelijke redenen kunnen we geen facturatiegegevens verwijderen.

Gegevens van kinderen

Kinderen onder de 16 uit de EU of kinderen onder de 13 jaar uit de US mogen deze website enkel gebruiken met toestemming van hun ouders.

Indien we melding krijgen dat een kind zonder toestemming gebruik maakt van de website, zullen we account verwijderen en persoonlijke gegevens anonimiseren.

Ouders kunnen in dit privacybeleid raadplegen welke gegevens we verzamelen, en kunnen indien gewenst de account van hun kind laten verwijderen, en de persoonlijke gegevens laten anonimiseren.

Rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen op elk moment hun persoonlijke gegevens raadplegen door in te loggen in hun account, en te navigeren naar hun account overzicht.

Vanuit dit account overzicht kunnen op elk moment ook correcties aangebracht worden aan hun gegevens, en kan de account ook verwijderd worden. Indien dit niet toegestaan wordt door hun organisatie, dient men contact op te nemen met een beheerder van die organisatie.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Dit privacybeleid wordt regelmatig bijgewerkt. We raden gebruikers aan om deze pagina regelmatig te raadplegen.

In het geval dat we extra rechten vragen op persoonlijke gegevens van gebruikers, zullen we steeds een melding per e-mail versturen naar ofwel de gebruiker zelf, of de beheerder van de organisatie, of plaatsen we een duidelijke melding op de website gedurende 14 dagen.

Contact opnemen

Bij vragen over dit privacybeleid of over uw account kan u steeds contact opnemen.