Servicevoorwaarden

Laatste wijziging: 07-07-2022

Algemeen

Tyyp is een online cursus die aangeboden wordt onder drie licentie modellen: individuele editie, school editie of bedrijfseditie.

De volgende servicevoorwaarden gelden voor de volledige website. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden verzoeken we u om de website niet langer te gebruiken.

Privacybeleid

Alle verstrekte gegevens worden behandeld volgens ons Privacybeleid.

Auteursrechten

Alle teksten, oefeningen, multimedia bestanden, ontwerpen en educatieve concepten zijn eigendom van Tyyp. Er mogen geen kopieën of afgeleide werken van gemaakt of verspreid worden.

Gebruik

De website, cursus en webservices mogen enkel gebruikt worden op de daarvoor voorziene manieren.

Het is verboden om via scripts, programma’s of andere manieren om:

  • Gegevens te manipuleren of onderscheppen
  • Ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot accounts van andere gebruikers
  • Ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot afgeschermde delen van de website
  • Ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de cursus zonder geldige licentie
  • Ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de servers of netwerken
  • Schade aan systemen, servers of andere hardware te veroorzaken
  • De webservices, servers of netwerken kunstmatig te overbelasten

Aankopen & herroepingsrecht

Elke aankoop is bindend. Desalniettemin voorzien we de mogelijkheid om binnen de 14 dagen van uw aankoop af te zien. Dit is vanzelfsprekend enkel mogelijk voor ongebruikte licenties. Vanaf een licentie geactiveerd werd, kan deze niet meer herroepen worden.

Indien er korting toegekend was op uw bestelling, zal deze er bij terugbetaling ook afgehouden worden. Bij een gedeeltelijke terugbetaling zal de korting afgehouden worden volgens de verhouding van de waarde van de terugbetaling ten opzichte van de totale bestelling.

Een terugbetaling kan nooit groter zijn dan het betaalde bedrag van de bestelling.

Indien u gebruik wil maken van deze service, gelieve contact op te nemen.

Prijzen op de website zijn indicatief. De finale prijs is afhankelijk van de belastingen in uw land, de gebruikte munteenheid, uw type account en eventueel lopende kortingen. Het te betalen bedrag wordt getoond in uw winkelmandje na het invullen van uw gegevens.

Rechten op licenties

Licenties zijn niet overdraagbaar en mogen niet doorverkocht worden. Een licentie geeft één gebruiker toegang tot de cursus voor de geldende termijn.

Tijdens de termijn van een licentie behouden we het recht om wijzigingen aan te brengen aan de cursus en de website.

Kortingen

Om promotionele doeleinden kunnen er af en toe kortingen lopen, of kortingscodes uitgedeeld worden.

Deze kortingen kunnen beperkt zijn in aantal of tijdsduur. Wanneer het aantal op is, of de tijd verstreken, kunnen we niet garanderen dat een korting of kortingscode aanvaard zal worden.

Bepaalde kortingscodes kunnen ook beperkt zijn tot een bepaalde gebruiker of e-mailadres.

Per bestelling kan slechts één kortingscode toegepast worden. Kortingen zijn niet cumuleerbaar. Een kortingscode kan slechts één maal per klant gebruikt worden.

Enkel kortingscodes in dezelfde munteenheid als de munteenheid van bestelling kunnen aanvaard worden.

Het kortingsbedrag wordt steeds afgetrokken van het totaalbedrag inclusief belastingen. Indien het kortingsbedrag groter is dan het totaal te betalen bedrag, wordt de korting verlaagd zodat het te betalen bedrag niet minder dan nul kan zijn.

Verkregen kortingen bieden geen garantie op korting in de toekomst.

Account stopzetten

Gebruikers kunnen op elk moment hun account stopzetten door in te loggen en te navigeren naar hun account overzicht, en daar de account stop te zetten.

Indien dit niet toegestaan wordt door hun organisatie, dient men contact op te nemen met een beheerder van die organisatie.

Indien een account per ongeluk stopgezet werd, kan deze binnen de 14 dagen nog heractiveerd worden. Neem daarvoor contact op met de beheerder van uw organisatie. Individuele gebruikers zonder organisatie kunnen contact met ons opnemen.

Na 14 dagen worden alle persoonlijke gegevens definitief geanonimiseerd.

Beëindiging

We behouden het recht om accounts te beëindigen bij elke overtreding van deze servicevoorwaarden, of om de veiligheid en het goed functioneren van de website of onze organisatie te garanderen.

Bereikbaarheid

De website kan voor onbeperkte tijd offline zijn door onderhoudswerken, hardware-of software problemen, natuurrampen en meer. We trachten de website 100% van de tijd online te houden, maar kunnen hierover geen garanties bieden.

Kwaliteitsgarantie

Hoewel we er van overtuigd zijn dat Tyyp de beste en leukste manier is om te leren typen, kunnen we geen resultaten garanderen.

Foutje gevonden in de cursus? Laat het ons weten!

Aansprakelijkheid

We zijn niet verantwoordelijk voor schade aan computers of netwerken van gebruikers, of die van derden, door het gebruik van onze website en cursus.

We kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies aan inkomsten of andere schade.

In geen geval kan het bedrag van aansprakelijkheid groter zijn dan het bedrag dat door de klant betaald werd aan Tyyp gedurende de laatste 3 maanden.

Wetgeving

Alle overeenkomsten volgende de Belgische wetgeving. Bij geschillen is de bevoegde rechtbank de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Tyyp gelegen is.

Organisaties

Algemeen

Gebruikers binnen een organisatie hebben extra mogelijkheden. In dit onderdeel volgen enkele specifieke voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn.

Gegevens & privacy

Beheerders van een organisatie zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun medewerkers, klassen en leerlingen. Ze worden geacht om met de nodige aandacht voor privacy om te gaan met deze gegevens.

Organisaties zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van correcties van persoonlijke gegevens van medewerkers en leerlingen. Ook aanvragen van medewerkers en leerlingen om verwijderd te worden dienen afgehandeld te worden door de beheerders van de organisatie.

Extra inhoud

De organisatie, en specifiek de auteur van extra inhoud, zijn verantwoordelijk voor alle extra oefeningen of andere inhoud die ze aanmaken in Tyyp.

Het is verboden om teksten of multimedia te publiceren met racistische of discriminerende inhoud, of inhoud die verband houdt met illegale activiteiten.

Licenties

Een licentie wordt geactiveerd van zodra deze toegewezen wordt aan een leerling. Vanaf dat moment is deze licentie gekoppeld aan die leerling, en is deze niet meer beschikbaar voor toewijzing aan andere leerlingen.

Een geactiveerde licentie kan enkel terug vrijgegeven worden door de gekoppelde leerling te verwijderen. Dit is echter enkel mogelijk wanneer deze leerling nog niet ingelogd is sinds de activatie van de licentie.

Cursus toegang voor instructeurs en beheerders

We bieden instructeurs gratis toegang tot de volledige cursus aan. De enige vereiste hiervoor is dat er minstens evenveel leerlingen met een actieve licentie als instructeurs en beheerders in de organisatie ingeschreven worden.

Indien er meer instructeurs en beheerders dan leerlingen met een actieve licentie in de organisatie ingeschreven worden is de toegang voor instructeurs en beheerders beperkt tot de proefversie van de cursus.

Terugbetalingen

Een terugbetaling van aangekochte licenties is enkel mogelijk binnen de 14 dagen na bestelling, en enkel voor licenties die nog niet geactiveerd werden.

De standaard voorwaarden voor terugbetaling, waarvan sprake onder “Aankopen & herroepingsrecht” zijn hierbij van toepassing.

Terugbetalingen zijn niet meer mogelijk nadat de organisatie account stopgezet of beëindigd werd.

Organisatie account stopzetten

Een organisatie account kan stopgezet worden door contact op te nemen. Om dit op een veilige manier te laten verlopen, zal gevraagd worden om een beveiligde PIN-code mee te sturen.

Eventuele terugbetalingen worden niet automatisch aangemaakt. Deze moeten vooraf aangevraagd worden via het platform. Na het stopzetten van de organisatie account zijn geen terugbetalingen meer mogelijk.

Beëindiging

We behouden het recht om organisatie accounts te beëindigen bij elke overtreding van deze servicevoorwaarden, of om de veiligheid en het goed functioneren van de website of onze organisatie te garanderen.

Wijzigingen aan deze servicevoorwaarden

Deze voorwaarden worden regelmatig bijgewerkt. We raden gebruikers aan om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Indien we beslissen dat de nieuwe voorwaarden een grote impact hebben op uw account, kunnen we u hiervan per e-mail op de hoogte brengen.

Door de website te blijven gebruiken gaat u akkoord met de nieuwe servicevoorwaarden.

Contact opnemen

Bij vragen over deze servicevoorwaarden of over uw account kan u steeds contact opnemen.